Akcie v šk. roku: 2017/18

Január:       31. 1. 2018 - 16,00 hod. Maškarný ples 
               
Marec:              7. 3. 2018 Divadlo Romathan
                   7. 3. 2018 Stretnutie rodičov
                   Súťaž v prednese poézie a prózy Jasov
 
Apríl:          4. 4. 2018 - Divadlo Crocus - detský muzikál 
                   Kačky Rapotačky
                  19. 4. 2018 Deň Zeme - Budulov
 
Máj:           4. 5. 2018 - Hudobné predpoludnie s rozprávkou Kocúr v čižmách
                  p. Pálesitz
                  13. 5. 2018 - Deň matiek - vystúpenie detí
                  14. - 18. 2018 Predplavecká príprava
                  Portrétne fotenie
 
Jún:           Deň detí
                  Rozlúčka so šk. r. 2017/18