Pripravované akcie v šk. r: 2018/19

November:   -  Divadlo Crocus - muzikálová rozprávka 
                         7. 11. 2018 - 10,30 hod.
                      -  Bábkové divadlo - 21. 11. 2018 - 9,30 hod.
 
 
December:    -  Mikuláš - 6. 12. 2018 - dopoludnie s Mikulášom 
                          NO Dračia stopa
                       -  Vianočná besiedka - vystúpenie detí s kult. programom 
                          21. 12. 2018 - 15,30 hod.
 
 
Január - Február 2019:
                       -  Maškarný ples
                       -  DivadloSarus
                       -  Rodičovské stretnutie
 
 
Marec:            - Vítanie jari - hudobné dopoludnie - zvyky a obyčaje 
                          p. Pálesitz
                       -  Súťaž v prednese poézie a prózy MŠ Jasov
 
 
Apríl:              - Divadlo Crocus
                       -  Deň Zeme - MŠ Budulov
 
 
Máj:                -  Besiedka ku Dňu matiek - vystúpenie detí
                       -  Predplavecká príprava - 13. - 17. 5. 2019
                       -  Planetárium
 
 
Jún:                - Deň detí 
                        - Rozlúčka s predškolákmi - 28. 6. 2019 - 10,00 hod.