Vitajte na našom Webe!

Vitajte na našej webovej stránke. Sme jednotriedna materská škola. Zaškolujeme deti od 2,5 až 6 rokov, prípadne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. O detičky sa starajú dve kvalifikované učiteľky.  Našim hlavným cieľom a poslaním je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................