Režim dňa v MŠ

 
Čas Činnosť
6.30 - 8.00 - schádzanie detí - hry a hrové činnosti                            
8.00 - 8.45 - ranný kruh, príprava na cvičenie
8.45 - 9.00 - pohybové a relaxačné cvičene
9.00 - 9.20 - desiata
9.20 - 9.45 - edukačné aktivity, práca s jednotlivými vekovými skupinami
9.45 -11.30 - príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
11.30- 11.40 - hygiena, príprava na obed
11.40-12.10 - obed
12.10 -12.30 - hygiena, príprava na spánok
12.3 -14.30 - spánok
14.30-14.45 - telovýchovná chvíľka, hygiena
14.45-15.00 - olovrant
15.00-15.30 - hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, preberanie detí rodičmi