Záujmy

Dieťa a svet
 
                                                           Okruhy                                                                                                                              Obrázky
  • Ja som - rodina a okolie, zdravie a život dieťaťa, spoznaj sám seba 

ľudské telozdravé potraviny 
  
  • Príroda - svet, Zem a vesmír, vzťah a ochrana prírody, fauna a flóra  
počasie           exotické zvieratá    ročné obdobia domáce zvieratá
  • Ľudia - kontakty, vzťahy, aktivity, farby, tvary, doprava, prostredie
geometrické tvary miešanie farieb dopravné prostriedky číslaremeslá
  • Kultúra - svet hier a svet umenia, svet predmetov, sviatky a oslavy
  •  
Mikuláš Betlehem Veľká Noc