Čo sa učíme...

                          SEPTEMBER                          

1. týždeň    To som ja
2. týždeň Moja rodina
3. týždeň Naša trieda
4. týždeň Príroda okolo nás

 

                           OKTÓBER                              

1. týždeň Kôš plný ovocia              
2.týždeň             Jeseň v ovocnom sade                        
3. týždeň Na poli a v záhrade
4. týždeň Les a jeho tajomstvá

 

                                  NOVEMBER                                    

1. týždeň Buď fit
2. týždeň            Usilovní športovci
3. týždeň Dobrú chuť - zdravá výživa
4. týždeň Kto s čím pracuje?

 

                                  DECEMBER                                     

1. týždeň Vitaj medzi nami Mikuláš
2. týžde               Šikovníci          
3. týždeň Svieť nám stromček

 

                                     JANUÁR                                        


1.týždeň              Postavme si snehuliaka
2. týždeň      Zvieratká vlese                         
3. týždeň Semafor

 

                                     FEBRUÁR                                    

1. týždeň Hurá, tu je karneval
2. týždeň          Malí remeselníci
3. týždeň Časové vzťahy
4. týždeň Predmety a ich vlastnosti

 

                                       MAREC                                       

1. týždeń        Kniha je môj kamarát
2. týždeň Rastliny - jarné kvietky
3. týždeň V krajine rozprávok
4. týždeň Neživá príroda

 

                                       APRÍL                                         

1. týždeň Šikovné pršteky
2. týždeň       Veľkonočný zajac
3. týždeň Zvieratá a ich mláďatá
4. týždeň Vtáky

 

                                         MÁJ                                          

1. týždeň Svet a vesmír
2. týždeň     Poviem Ti básničku
3. týždeň Technické zázraky
4. týždeň Na poli a v záhrade

 

                                        JÚN                                           

1. týždeň Letné radovánky
2. týždeň       Exotické zvieratá
3. týždeň Hmyz
4. týždeň Dovidenie, lúčime sa...