Čo sa učíme...

                          SEPTEMBER                          

1. týždeň    To som ja
2. týždeň Moja rodina
3. týždeň Naša trieda
4. týždeň Príroda okolo nás

 

                           OKTÓBER                              

1. týždeň Počasie jeseni               
2. týždeň             Plody jesene                             
3. týždeň Naše telo - naše zdravie
4. týždeň Cestujeme po svete

 

                                  NOVEMBER                                    

1. týždeň Buď fit
2. týždeň            Usilovní športovci
3. týždeň Dobrú chuť - zdravá výživa
4. týždeň Kto s čím pracuje?

 

                                  DECEMBER                                     

1. týždeň Šikovníci
2. týžde               Vitaj medzi ami Mikuláš          
3. týždeň Svieť nám stromček

 

                                     JANUÁR                                        


1. týždeň              Postavme si snehuliaka
2. týždeň      Zvieratká v lese                          
3. týždeň Semafor

 

                                     FEBRUÁR                                    

1. týždeň Hurá, tu je karneval
2. týždeň          Malí remeselníci
3. týždeň Časové vzťahy
4. týždeň Predmety a ich vlastnosti

 

                                       MAREC                                       

1. týždeń        Kniha je môj kamarát
2. týždeň Rastliny - jarné kvietky
3. týždeň V krajine rozprávok
4. týždeň Neživá príroda

 

                                       APRÍL                                         

1. týždeň Veľkonočný zajac
2. týždeň       Šikovné pršteky
3. týždeň Zvieratá a ich mláďatá
4. týždeň Vtáky

 

                                         MÁJ                                          

1. týždeň Svet a vesmír
2. týždeň     Poviem Ti básničku
3. týždeň Technické zázraky
4. týždeň Na poli a v záhrade

 

                                        JÚN                                           

1. týždeň Letné radovánky
2. týždeň       Exotické zvieratá
3. týždeň Hmyz
4. týždeň Dovidenie, lúčime sa...