LOGOPEDICKÁ STAROSTLVOSŤ

V prípade potreby logopedickej starostlivosti sa môžete obrátiť na nasledovnú adresu:

Mgr. Eva Orémusová

       klinická logopédia

            Srbská 1

         040 01 Košice

    

         Mobil: 0907 3610634

  Email: oremuseva@hotmail.com

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

OZNAM

                       Oznamujeme rodičom, že platby za stravné sa budú realizovať každý mesiac v pevne stanovených termínoch zverejňovaných na nástenke v budove MŠ a na webstránke MŠ. V prípade, že tieto dni platbu nezrealizujete, budete ju môcť vyplatiť

na Obecnom úrade v Janíku u Ing. Kristíny Horňákovej.

 

Platba stravného v mesiaci OKTÓBER

11. a 22. októbra 2018

OZNAM O ŠKOLNOM

   Oznamujeme rodičom, že na základe dodatku č. 1 VZN o úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení ( školné ), bol spomínaný príspevok upravený

s účinnosťou

od 1. 1. 2016 na 7,- eur za jedno dieťa mesačne.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Kontakt 

     v prípade potreby konzultácie s psychológom:

CPPPaP Košice okolie / Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie/

slovenskej Jednoty 321/129

04401 Košice

telefónny kontakt: 055 632 1838