LOGOPEDICKÁ STAROSTLVOSŤ

V prípade potreby logopedickej starostlivosti sa môžete obrátiť na nasledovnú adresu:

Mgr. Eva Orémusová

       klinická logopédia

            Srbská 1

         040 01 Košice

    

         Mobil: 0907 3610634

  Email: oremuseva@hotmail.com

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

OZNAM

                       Oznamujeme rodičom, že platby za stravné sa budú realizovať každý mesiac v pevne stanovených termínoch zverejňovaných na nástenke v budove MŠ a na webstránke MŠ. V prípade, že tieto dni platbu nezrealizujete, budete ju môcť vyplatiť

na Obecnom úrade v Janíku u Ing. Kristíny Horňákovej.

 

Platba stravného v mesiaci MÁJ

15. a 21 apríla 2018

OZNAM O ŠKOLNOM

   Oznamujeme rodičom, že na základe dodatku č. 1 VZN o úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení ( školné ), bol spomínaný príspevok upravený

s účinnosťou

od 1. 1. 2016 na 7,- eur za jedno dieťa mesačne.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy v Janíku na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 7-11.5.2018

       Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke školy – tlačivá – žiadosť o prijatie do materskej školy + vyjadrenie pediatra, ktoré je súčasťou žiadosti. Prosíme priniesť aj rodný list dieťaťa.

Rodičia, ktorí prihlášku podali už v minulom školskom roku ju opätovne nepodávajú!

POZOR ZMENA

OZNAM

     Dňa 4. 5. 2018 o 8,30 hod. sa uskutoční divadelné predstavenie

"Kocúr v čižmách".

/platbu 2,. eurá zaplatíme z peňazí na pomôcky/